Automaattitestaus Fikuron luotettavuuden ankkurina

Automatisoidun testauksen avulla Fikuronn ongelmaton toiminta on taattu. Yksikkö-ja integraatiotestaus tarkastaa koontiversioiden julkaisukelpoisuuden, käyttöliittymätestaus jouhevan käyttökokemuksen.

Ohjelmistoratkaisujen sujuva käyttö on Fikurolle arvokas asia. Laadunvalvonnalla onkin iso rooli Fikuro-toiminnanohjausjärjestelmän kehityksessä.

Kattavalla automaattitestauksella Fikuron mahdolliset viat voidaan havaita ennakkoon ja estää tehokkaasti. Tyypiltään tarkastukset jakaantuvat integraatio-ja yksikkötesteihin sekä käyttöliittymätesteihin.

Jatkuvan toimituksen takaajat

Yksikkö-ja integraatiotestauksella koetellaan Fikuron jokaista koontiversiota ennen sen julkaisua. Tämä on tärkeä osa niin sanottua jatkuvan toimituksen julkaisuputkea (’continuous delivery pipeline’).

Jos yksikin yksikkö-tai integraatiotesteistä epäonnistuu, koontiversio todetaan keskeneräiseksi ja ohjelmistopäivitystä ei julkaista. Testitulosten perusteella pulma voidaan kuitenkin paikantaa ja korjata pikaisesti.

Käytettävyyden suojelua Seleniumilla ja Pythonilla

Käyttöliittymätestauksella varmistetaan Fikuron kyky vastata yrityskäyttäjien keskeisimpiin tarpeisiin. Nämä testit suoritetaan säännöllisesti vähintään viikoittain.

Käyttöliittymätestit on tehty Pytest-työkalulla Selenium-ohjelmistokehystä ja Python-kieltä käyttäen. Tulosten raportointi taasen tapahtuu Allure-työkalulla.

Kaikkiaan Fikurosta löytyy jo lähes 4 000 automaattista testaustoimenpidettä, ja lisää testejä ajetaan sisään aina uusien ominaisuuksien tai lähdekoodiin tehtävien muutosten yhteydessä. Näin järjestelmä pidetään jatkuvasti toimivana ja luotettavana.

Valikko Sulje valikko
Lähetä sähköpostia Soita

Tilaa uutiskirjeemme!

Lähetämme postia kiinnostavista asioista muutamia kertoja vuodessa.

Fikuro Oy