Choose language

Tuotannonsuunnittelu: näin onnistut

Kasvuun varautuminen kannattaa aloittaa jo hyvän sään aikana. Yksi tärkeimmistä tavoista on tuotantoprosessin haltuunotto: aina tuotannon suunnittelusta toimitukseen. Miten juuri tuotannon suunnittelu voi tehostaa ja helpottaa PK-yrityksen liiketoimintaa, ja miten tuotannonsuunnittelu pk-yrityksessä tehdään? Tämän artikkelin luettuasi tiedät!

Tuotannonsuunnittelu - näin onnistut

Tuotannonsuunnittelu: mitä se on ja miten sitä tehdään?

Tuotannonsuunnittelun perimmäinen tavoite on yrityksen tilaus-toimitusketjun tehostaminen. Tuotannon suunnittelun ja ohjauksen merkitys on etenkin PK-yrityksessä suuri: kun työntekijät ja materiaalit ovat oikeissa paikoissa oikeaan aikaan, vältät kalliit virhearviot ja peukaloiden pyörittelyn.

Hierarkkinen tuotannonsuunnittelu etenee vaiheittain 

Tuotannonsuunnittelu on tyypillisesti hierarkista: suunnittelu etenee suurista kokonaisuuksista kohti yksityiskohtia, jotta suunnitelmaa on tilanteiden muuttuessa helpompaa muuttaa tai optimoida. Hierarkkinen tuotannon suunnittelu siis varmistaa, että resurssit ovat fiksussa käytössä vaikka jonkin tuotannon osa-alue muuttuisikin. 

Tuotannonsuunnittelu liittyy kiinteästi yrityksen muihin ydinprosesseihin. 

  • Varastonhallinta ja -ohjaus auttaa varmistamaan, että raaka-aineita ja tarvikkeita on saatavilla juuri silloin, kun niitä tuotannossa tarvitaan
  • Tuotannonohjaus on prosessi, joka varmistaa että tuotannon kapasiteetti on fiksussa käytössä, niin henkilöstön, osaamisen kuin laitteidenkin osalta

Karkea tuotannonsuunnittelu ja hienosuunnittelu ovat suunnitteluprosessin vaiheita

Tuotannonsuunnittelun perusta on kysynnän ennustaminen ja suunnittelu. Kysynnän perusteella tehdään itse tuotantosuunnitelma: karkea suunnittelu, eli tuotannon pääprosessien ja tuotannon kapasiteetin suunnittelu, sekä hienosuunnittelu, eli yksittäisten tuotteiden tuotannon suunnitelma.

Tuotannon layout on tärkeä tuotantosuunnittelun tekijä

Tuotannon layout tarkoittaa tuotannon fyysistä järjestämistä tehtaassa tai tuotantotilasta: miten laitteet, materiaalit ja henkilöt sijoitetaan tilaan niin, että tuotanto on mahdollisimman jouhevaa, tehokasta ja turvallista. 

Tuotannon layoutin malleja on monia, useimmiten puhutaan prosessi- ja tuotelähtöisistä layouteista. 

Tuotannonsuunnittelu Excelillä: raja tulee vastaan nopeasti

Tuotannonsuunnitteluun ja sen välineisiin panostamista ei ehkä tule ajatelleeksi, jos yrityksen päivittäiset prosessit ovat todella suoraviivaisia. Moni PK-yritys hallinnoikin tuotantoa ja resurssejaan itse tehdyillä Excel-pohjilla ja näppituntumalla – eikä se ole ihan ongelmatonta.

Rajat tulevat vastaan heti, kun kukkaron pohja häämöttää, tai globaalit kriisit heittelevät kapuloita tuotantolinjan rattaisiin. Pitäisi tilata materiaaleja juuri oikeita määriä – ei liikaa eikä liian vähän. Pitäisi osata tehostaa tuotantoa juuri oikeista kohdista. Tällaiset asiat eivät onnistu silloin, kun tuotantoprosessi on epäselvä, tai tieto ei liiku eri vaiheiden välillä.

Tuotannonsuunnittelu-Excel ei tarjoa apua myöskään silloin, kun tilauksia satelee ennakoitua enemmän. Pitäisi nostaa kapasiteettia, mutta välttää liian suuret riskit. Pitäisi varmistaa, että jokainen työpiste pysyy tahdissa mukana. Siksi tuotantoa tekevien PK-yritysten kannattaa valita käyttöönsä oikea tuotannon suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä heti, kun liiketoiminta sitä edellyttää.

 

PK-yrityksen tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus rakentuu näistä elementeistä

Yksinkertaisinkin tuotantolinja on kokonaisuus, jossa jokainen osanen vaikuttaa muihin. 

Puretaan seuraavaksi tuotannonsuunnittelu elementteihin samaan tapaan kuin me Fikuron tuotannonohjausjärjestelmässä teemme. 

Rakennetuote

Rakennetuote on “resepti”, joka kertoo, mitä materiaaleja ja työvaiheita kuuluu tietyn tuotteen tai sen osan valmistamiseen. Rakennetuotteen perusidea on, että yhden tuotteen valmistusprosessi kuvataan vain yhden kerran, yhdessä paikassa. Samasta paikasta löytyvät muun muassa viivakoodit, tuoteryhmätiedot, kustannus- ja myyntihinnat sekä pakkaustiedot. Nämä tiedot ohjaavat hinnoittelemaan kannattavasti, hankkimaan täsmällisen määrän materiaaleja sekä arvioimaan työtunnit oikein.

Työkortti

Työkortti eli tuotantotilaus kertoo, millainen erä tiettyä rakennetuotetta on tarkoitus valmistaa juuri tällä kertaa. Tuotantoa voi suunnitella työkorteille joko myyntitilausten tahtiin tai varastotilanteen perusteella. Kappalemäärien lisäksi työkortti kertoo tilauksen aikataulun. Hyvä tuotannonsuunnittelun työkalu osaa automaattisesti laskea materiaali- ja työtuntimäärät rakennetuotteen perusteella. Samoin eri työvaiheet nousevat työkortille rakennetuotteesta käsin. Ja kun suunnittelet työkortteja etukäteen, teet samalla varauksia materiaalivarastoon. 

Työjono

Haluat varmasti seurata jo tehtyjä töitä ja ohjata sitä, mitä työpisteillä tapahtuu seuraavaksi? Työjono on kätevä työkalu, joka vastaa näihin tarpeisiin. Se koostuu työkorteista tai työkorteille määritellyistä työvaiheista. Työjonossa olevia tehtäviä voi priorisoida ja osoittaa eri työpisteille. Sen avulla saat myös arvion kunkin työn oletetusta valmistumisajasta.

Visuaalisesti selkeä työjono tekee tuotannosta läpinäkyvää ja toimii tehtävälistana tuotannon työntekijöille. Juuri työjonojen suunnittelua tehostamalla pystyt välttämään tyhjäkäyntiä tuotannossa. Mikä parasta, työjonojen muodostamisen ei tarvitse olla pitkäpiimäistä näpertelyä, jos sen tekee helppokäyttöisellä ohjelmistolla. 

Varastoennuste

Varastoennuste tarkoittaa eri lähteistä koostettua tietoa siitä, miten tuotteiden tai niiden valmistusmateriaalien varastosaldot muuttuvat lähitulevaisuudessa. Ajantasainen varastoennuste tuotannosta tietysti vaatii, että tiedossa olevat myynti- ja ostotilaukset on kirjattu. Luotettavinta tietoa saat silloin, kun myös kaikki tuotantoon liittyvät elementit – työjono, työkortit ja rakennetuotteet – linkittyvät varastotilanteeseen. 

Materiaalitarvelaskentaa (MRP) ei tarvitse tehdä hihavakioilla. Kun työjonossa oleva työkortti kuitataan valmistuneeksi, materiaalien varastosaldot päivittyvät saman tien. Ja toisinpäin: kun hyllyssä on tietty määrä materiaaleja ja komponentteja, näet selkeästi, millaisia työjonoja pystyt muodostamaan niiden pohjalta.

Tuotannonsuunnittelija: suunnitteletko käsipelillä vai hyödynnätkö tuotannonsuunnittelun työkalut?

Kaikki äsken listatut elementit kuuluvat tuotannonsuunnittelijan työpöydälle. Siksi on helpointa, että ne löytyvät samasta järjestelmästä, samoin kuin kaikki yrityksen toiminnanohjaukseen liittyvä tieto muun muassa hinnoista ja tilauksista.

Voit periaattessa tehdä tuotannonsuunnittelua millä välineillä tahansa, mutta kumpi lopulta on ydinliiketoimintaasi: omatekoisten laskentataulukoiden hallinnointi vai tuotteiden valmistus ja myynti?

PK-yrityksen tarpeisiin rakennettu tuotannonsuunnittelun työkalu maksaa itsensä takaisin tuomalla mitattavia hyötyjä päivittäisen toiminnan pyörittämiseen. Turha työ ja odottelu tulevat näkyväksi jo ennakolta. Aikaa ei kulu manuaalisiin kirjauksiin ja laskentataulukoiden päivittämiseen. Tieto liikkuu koneilta tuotannonsuunnittelun tueksi jopa automaattisesti, jos käytössä on MES-järjestelmä. Hälytystoiminnot seuraavat saldoja ja muistuttavat, kun materiaaleja pitää tilata lisää. 

Lue myös: Opas tuotannonohjaus­järjestelmän valintaan pk-yritykselle

Kumpi lopulta on ydinliiketoimintaasi: omatekoisten laskentataulukoiden hallinnointi vai tuotteiden valmistus ja myynti?

Pilvipalvelun avulla suunnittelet tuotantoa vaikka messumatkalta käsin

Jos olet joskus kuullut Fikurosta, tiedätkin ehkä, että se sitoo aiemmin kuvaillut tuotannonsuunnittelun elementit näppärästi yhteen – kuten kunnon tuotannonohjausjärjestelmän kuuluukin

Eräs Fikuron tykätyimmistä ominaisuuksista on tulevien tilausten simulointi. Pilvipalvelu ei ole sidottu paikkaan tai palvelimiin, vaan saat tuotannosta ja varastosta reaaliaikaisen kuvan missä tahansa. Jos seisot messuständillä 300 kilometrin päässä tuotantohallista ja asiakas pyytää tarjousta, voit arvioida saman tien, miten tilauserä vaikuttaisi tuotannon järjestämiseen. Mitä materiaaleja pitäisi tilata lisää, miltä kateprosentti näyttää? Fiksut työkalut mahdollistavat tuotannonsuunnittelun mistä ja milloin vain.

Tuotanto- ja varastoprosessien läpinäkyvyys mahdollistaa PK-yrityksen kasvun 

Tehokas tuotannonsuunnittelu lisää PK-yrityksen iskunkestävyyttä ja kykyä palautua häiriöiden jälkeen normaaliin toimintaan. Se tarjoaa kilpailussa etumatkaa niille, jotka hoksaavat sitä liiketoiminnassaan hyödyntää.

Kun prosessit ovat läpinäkyviä ja riskit minimoitu, pystyt ottamaan sisään isompien tuotantoerien tilauksia. Jokaisen tuotteen toimitusketju on läpinäkyvästi seurattavissa aina tilauksista toimituksiin. 

Lisäät myös luotettavuuttasi alihankkijana, kun pystyt ennakoimaan muutoksia paremmin ja välttämään toimituskatkoja. Samalla vähennät turhaa työtä.

Ajattele esimerkiksi tietojen manuaalista päivittämistä. Siis niitä Excel-taulukoita, joista aluksi puhuimme. Taulukon riveille tehtävä kirjaus vie työntekijältä ehkä pari minuuttia kerrallaan, eikö? Vuositasolla se tarkoittaa kymmeniä tai satoja hukattuja työtunteja, etkä silti saa reaaliaikaista ja tarkkaa kuvaa tuotannonsuunnittelun tueksi.

Aloita tuotannonsuunnittelu ajoissa 

Usein tuotannonsuunnittelun tueksi ostetaan työkaluja vasta silloin, kun on pakko.

Yritys on ehkä saanut suuren asiakkaan, joka edellyttää kattavaa raportointia ja dokumentoituja prosesseja. Kysyntä on saattanut kasvaa nopeasti tai tuotantoprosessi muuttua monimutkaisemmaksi. Paineen alla aikaa kuluu hukkaan.

Siksi kasvuun varautuminen ja uuden toimintakulttuurin haltuunotto kannattaa aloittaa saman tien. Kerromme mielellämme, miten pääset alkuun edullisesti ja nopeasti – varaa Fikuron demo.

 

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös