Choose language

Laske varaston kiertonopeus ja optimoi käyttöpääoma

Mitä varaston kierto tarkoittaa, miten sen laskeminen onnistuu ja miten löydät juuri omalle yrityksellesi sopivan balanssin varaston nopean kierron ja toimitusvarmuuden välillä? Lue lisää ja ota kaavat käyttöön.

FIKURO_Topbanner_1920x820_ kuvitus 4Varaston ohjaukseen ja hallintaan on monia keinoja, jotka kaikki tähtäävät yhteen lopputulokseen: siihen, että varaston kiertonopeus olisi optimaalinen. Nopea varaston kierto kertoo siitä, että myynti vetää hyvin, mutta liian nopeassa kierrossa on omat ongelmansa.

Sitoutunut käyttöpääoma ja varaston kiertonopeus kulkevat käsi kädessä

Sitoutunut käyttöpääoma tarkoittaa sitä rahamäärää, joka on kiinni yrityksen juoksevassa liiketoiminnassa. Käyttöpääomaa sitoutuu muun muassa myyntisaamisiin, mutta teollisuuden ja kaupan alan yrityksissä varaston arvo on erityisen tärkeä osa käyttöpääomaa.

Jos varaston kiertonopeus on liian alhainen, varastoon sitoutunutta pääomaa ja siellä seisovaa rahaa ei voida käyttää tuottavampaan toimintaan, kuten liiketoiminnan kehittämiseen. Pahimmassa tapauksessa varastossa olevien tuotteiden arvo ehtii alentua markkinoiden muutosten tai tuote-erien vanhenemisen takia.

Periaatteessa on hyvä ajatus pitää varastoon sitoutunut käyttöpääoma mahdollisimman pienenä. Toisaalta on muistettava käyttöpääoman riittävyys: tavaraa pitää olla aina myytäväksi. Varaston kierto ei siis saisi olla liian nopea.

Ei ole yhtä vastausta siihen, mikä on hyvä varaston kiertonopeus tai sopiva määrä sitoutunutta käyttöpääomaa. On kuitenkin olemassa välineitä siihen, 1) miten varaston kiertonopeus lasketaan ja 2) kuinka varastoon sidotulle käyttöpääomalle voi etsiä juuri oman yrityksen näkökulmasta optimaalisen tason.

Kokeile Fikuro Varastoa ilmaiseksi 30 päivää

Fikuro Varastolla pidät varastosi automaattisesti ajan tasalla. Tutustu ja kokeile ilmaiseksi 30 päivää

Kokeile ilmaiseksi 30 päivää

Varaston kiertonopeus ja varaston riitto: Laskukaavat

Varaston kiertonopeus tarkoittaa sitä, kuinka monta kertaa koko varasto on myyty vuoden ajanjakson aikana. Varaston kiertoaika lasketaan niin, että varaston kulutus vuoden aikana jaetaan varaston keskimääräisellä saldolla.

Esimerkki: Vuoden aikana varastosta on lähtenyt eteenpäin yhteensä 100 tuotetta (varaston kulutus). Keskimääräinen varastosaldo on ollut 20 kpl. Silloin varasto on kiertänyt kaikkiaan 5 kertaa, sillä 100 / 20 = 5.

Kun selvität varaston kiertoon liittyviä tunnuslukuja, laske myös varaston riitto, eli se, kuinka monen päivän kulutukseen varastossa on keskimäärin tavaraa. Tässä kaavassa varaston keskimääräinen saldo jaetaan varaston kulutuksella vuoden aikana, ja kerrotaan sitten 365 päivällä.

Esimerkki: Kuten äsken kuvattiin, keskimääräinen varastosaldo on ollut 20 kpl ja kulutus vuoden aikana 100 kpl. Varasto riittää keskimäärin 73 päivän tarpeisiin, sillä (20 / 100) x 365 = 73.

Samoja laskukaavoja voit soveltaa sekä tuotantoprosessin materiaalivarastoon että valmiiden tuotteiden varastoon.

Korkea palveluaste, paisuva varaston arvo?

Käyttöpääoman ohella varaston kiertonopeuteen liittyy toinen tärkeä liiketoiminnan termi: toimitusvarmuutta kuvaava palveluaste. Kun pohdit sen optimaalista tasoa, selvität samalla, mikä on yrityksesi kannalta hyvä varaston kiertonopeus. 

Palveluaste kertoo, kuinka suuri osa yrityksen saamista tilauksista tehdään ja toimitetaan määräajassa. Se lasketaan jakamalla varastosta ajoissa toimitetut tilaukset kaikilla tilauksilla ja kertomalla luku sadalla. 

Esimerkki: Tilauksia on saapunut tietyllä aikavälillä 50. Niistä 40 pystyttiin toimittamaan sovitusti. Loppujen kohdalla jouduttiin joko kieltäytymään tai turvautumaan jälkitoimituksiin.
Lasketaan (40 / 50) x 100 = 80 eli yrityksen palveluaste on 80 %.

Sadan prosentin palveluaste tarkoittaisi, että yrityksellä on aina reilut varastot kaikkea. Se on toki mahdollista, mutta täyteen pakatut hyllyt ja hidas varaston kiertonopeus voivat muuttaa käyttöpääoman kohtuuttoman suureksi.

Lue myös: Varaston arvo ja varastokirjanpito – opit määrittämään yrityksesi varaston arvon ja seuraamaan sitä reaaliajassa

ABC-analyysi ja muut keinot varaston kiertonopeuden optimointiin

Yhdessä vaakakupissa on palveluasteen ja toimitusvarmuuden nosto, toisessa varaston kiertonopeus ja käyttöpääoman muutos kohtuullisemmaksi: jos joku löytää universaalisti pätevän balanssin näiden välille, ansaitsee hän keksinnöstään Nobelin palkinnon.

Sitä odotellessa varaston kiertoa voi onneksi optimoida monella tavalla:

  • Toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) avulla voit tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä.
  • Yhdistä ostoissa maalaisjärkeä ja dataa. Suunnittelit ehkä hankkivasi varastoon vain 200 komponenttia, mutta jos saatkin 300 komponentin erän reilusti halvempaan yksikköhintaan, varaston kierron hidastuminen on ehkä pienempi paha?
  • Sopimusvelvoitteet voivat raamittaa palveluastetta. Asiakas voi vaatia alihankkijalta vaikkapa tietyn suuruista valmiiden tuotteiden varastoa tai nopeaa toimitusaikaa sakkojen uhalla.
  • ABC-analyysi vie varaston kiertonopeuden tarkastelun tuoteryhmätasolle: AA- tai AB-ryhmän tuotteissa palveluasteen on oltava korkea, joten niille sallitaan hitaampi kiertonopeus ja suuremmat puskurit. B- tai C-luokkaan arvostetut varastonimikkeet voivat kiertää nopeammin, sillä niiden toimitusvarmuus ei ole yhtä kriittistä liiketoiminnalle.
  • Jätä pelivaraa inhimillisille muuttujille. Jokainen ennakoi kysyntää joskus väärin tai tekee varastoon virheostoja. 

Lue myös: Enemmän samoilla resursseilla – tuotannon tehostaminen PK-yrityksessä

Oikea varaston kiertonopeus on yhdistelmä laskemista ja strategiaa

Jos et tiedä, mistä lähteä liikkeelle, aloita isosta kuvasta ja etene kohti yksityiskohtia. Tunne asiakkaasi, heidän tarpeensa ja ota huomioon sekin, miten markkinaympäristön muutokset juuri heihin vaikuttavat. Selvitä nykyiset tunnusluvut: laske varaston kiertonopeus ja varaston riitto.

Peilaa lukuja sitten strategiaasi vasten: haluatko painaa käyttöpääomaa mahdollisimman alas ja tinkiä samalla palveluasteesta, vai oletko se luottokumppani, jonka varastot ovat aina täynnä? Etene lopulta eri tuoteryhmien hienojakoisempaan luokitteluun, jotta löydät juuri oikeat tehostamisen paikat.

Related blog posts