Choose language

Yhteistyössä on voimaa - parannuksia Fikuron Netvisor-integraatioon

Olemme jo aiemmin ilmoittaneet, että panostamme taloushallintaohjelmistojen integraatioihin jatkossa. Nyt olemme päässeet alkuun tässä työssä. Ensimmäisenä on vuorossa Netvisor, jonka kanssa teemme hyvin tiivistä yhteistyötä - jopa niin tiivistä, että Netvisorin tuotekehitystiimi haluaa olla yhdessä rakentamassa integraatioiden parannuksia. Koska molemmilla on näin suuri halu olla tukemassa toisiaan, voimme hyvällä syyllä odottaa todella timanttista lopputulosta.

FIKURO_Topbanner_1920x820_kuvitus1

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Suunnittelut on pääosin tehty ja yhteinen aloituspalaveri on pidetty. Nyt työn edistyminen odottaa Fikuron APIn ensimmäisiä julkaisuja, jotta Netvisorin tiimi pääsee aloittamaan oman osuutensa edistämistä. Molemmilla on tarkoituksena saada integraation parannukset valmiiksi nyt kesän aikana ja lomakauden jälkeen toivonkin, että voimme kertoa yhdessä saavutuksistamme.

Mitä muutoksia on tiedossa?

Olemme suunnitelleet muutaman isomman parannuksen ja joukkoon mahtuu varmasti vielä joukko pienempiäkin asioita, joita tehdään erillisinä kehitystöinä. Listaltamme löytyy ainakin seuraavat parannukset

Ostotilausten ja ostolaskujen kohdistaminen. Käytännössä tämä tulee tapahtumaan niin, että ostotilaukset noudetaan Fikurosta Netvisoriin ja kohdistukset tehdään mahdollisimman pitkälle Netvisorin ostolaskukäsittelyautomaation avulla. Jotain manuaalista työtäkin käyttäjälle tästä varmasti jää, mutta Netvisorin automaatiota hyödyntämällä sitä voidaan vähentää huomattavasti. Kohdistamisen jälkeen päivitettyjä tietoja voidaan tuoda taas Fikuron puolelle, jolloin on mahdollista nähdä toteutuneet ostohinnat ja tehdä päivitykset manuaalisesti varastoarvoihin. Tämän automatisointi vaatii lisätoiminnallisuutta Fikuroon ja palaamme siihen myöhemmin Fikuron roadmapilla. 

Myyntitilausten vieminen Netvisoriin. Sujuvan taloudenhallinnan tueksi, kaikki Fikurossa tehtävät myyntitilaukset viedään Netvisoriin. Tämä mahdollistaa tilauskannan huomioinnin Netvisorin kassavirtaennusteessa ja sitä kautta käyttäjä saa paremman käsityksen yrityksen odotettavissa olevista kokonaistuloista. Toki edellisessä kohdassa mainittu ostotilausten vienti auttaa sitten kulujen hahmottamisessa.

Ajantasaiset rekisterit. Tätä tulemme vielä työn edetessä tarkentamaan, mutta on asiakkaiden edun mukaista, että toimittaja- ja asiakasrekisterit ovat ajan tasalla molemmissa järjestelmissä. Lisäksi tuoterekisterin myytävät tuotteet sekä laskentakohteet ovat olleet mukana ainakin keskusteluissa. Näiden osalta mietimme siis tiedon päivittämistä nykyistä nopeammalla syklillä - voimme näin välttää virheitä, kun tietoja ei luoda eri käyttäjien toimesta molempiin järjestelmiin, mikä aiheuttaisi ristiriitatilanteita tuplien merkeissä.

Työ jatkuu

Tämä on vasta alkua eri talous­hallinta­ohjelmisto­integraatioiden parantamisessa, jota tulemme jatkamaan seuraavaksi Procountorin kanssa yhdessä. Myös Talenomin kanssa keskusteluja on jo aloitettu ja aika näyttää, kuinka nopeasti pääsemme eteenpäin myös näiden ohjelmistojen kanssa.

 

Käyttäjä - kysyttävää tai palautetta Fikurosta?

Etsit sitten yhteystietoja, halusit antaa palautetta tai löytää Fikuron ohjeet, Fikuron asiakassivulta löydät kaiken tarpeellisen tiedon.

Tutustu asiakassivuun

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös